Krisen må være større før lærerne rykker frem i vaksinekøen

Skole- og barnehagepersonell fikk et lite håp om å kunne få vaksiner fortere etter FHI-rapport. Men det hjelper neppe de som jobber Trøndelag.

Skole- og barnehageansatte vil bli ikke prioritert før det er mye smitte blant barn og unge. Gry Camilla Tingstad, leder Utdanningsforbundet Trondheim ønsker at man tenker forebyggende.   Foto: Vegard Eggen

Vaksinasjonsprogrammet til FHI gir, per i dag, anledning til å kunne skyve barnehage- og skoleansatte fremover i køen dersom disse jobber i områder med stor smittespredning: