St. Olavs hospital med rekordoverskudd etter koronaåret

- Det kan se litt voldsomt ut, men det er spesielle årsaker til dette, sier økonomidirektør Jan Morten Søraker.

I fire uker ble aktiviteten tatt ned ved St. Olavs hospital i fjor vår da koronapandemien rammet. Sykehuset sto i beredskap for å ta imot koronapasienter. I ettertid fikk sykehuset koronamidler fra staten for å kunne håndtere det spesielle koronaåret.  Foto: Christine Schefte

St. Olavs hospital endte opp med et overskudd på drøye 806 millioner kroner for fjoråret. Det er nærmere 533 millioner mer enn budsjettert.