- Jeg tror noen vil påstå at vi sniker i vaksinekøen

Selv om brannvesenet ikke står på den nasjonale lista over helsepersonell som skal få vaksine, har flere kommuner starta vaksineringa.

- Jeg mener det blir riktig å vaksinere oss på lik linje med at ambulansepersonell blir vaksinert, sier Bernt Lein, brannsjef i Fosen brann- og redningstjeneste.   Foto: Ina Marie Holseth / Fosna-Folket

Nå krever flere ledere i brannvesenet en nasjonal avklaring av om brannkonstabler skal få koronavaksine.