Når utestedene stenger senere, skjer det noe med trafikkulykkene både på bygda og i byen

Sein skjenketid har stikk motsatt virkning i byen og på bygda. Ny NTNU-forskning viser at bilulykkene blir flere på bygda, men ikke i byen.

Transportforsker: Lana Krehic, har i doktoravhandlingen sin studert sammenhengen mellom endring av skjenketidene på utesteder og antall trafikkulykker,   Foto: Morten Antonsen

Dersom skjenketida på utestedene blir utvidet fra for eksempel to til tre, vil det øke antall bilulykker på bygda nattestid. Men i byen blir det færre trafikkulykker om natta når skjenketida blir utvidet. Dette kommer fram i en fersk doktorgradsavhandling på NTNU.