Oppgjøret, konfliktene, rotet, tabbene. Det gikk hardt for seg bak lukkede dører

Nå kommer oppgjøret. Den siste e-posten til Koronakommisjonen fra FHI-ledelsen gir et oppsiktsvekkende bilde av hva som skjedde bak kulissene hos dem som styrte Norge da viruset kom.

Uklare roller, «personer uten innsikt», feilaktige smitteråd og dobbeltarbeid, skriver Aftenposten.