Fikk ja til å bygge 16 leiligheter: - Vi er skuffet og overrasket over at politikerne velger å snu

Under den første høringsrunden var det politisk motstand og 17 naboer sendte inn klage på byggeprosjektet på Valentinlyst gård. Nå har utbygger Anders Estenstad endret planforslaget og onsdag fikk han flertall i bygningsrådet.

Nabo Karin Grimsbo og ektemannen nekter å gi fra seg den private veien sin, samt utvide bruksretten til ytterligere boenheter på veien de eier sammen med Valentinlyst gård. Utbygger er da avhengig av at veieiendommene til Grimsbo eksproprieres for å få bygge de 16 leilighetene han har planlagt.  Foto: Rune Petter Ness

– Vi er skuffet og overrasket over at politikerne velger å snu, sier nabo Karin Grimsbo.