Harde rusfronter i Arbeiderpartiet kan føre til utsettelse

Harde fronter splitter Arbeiderpartiet i synet på rusreformen og forslaget om avkriminalisering av narkotika. Ap kan gå for en løsning der man sier nei - og starter på nytt etter valget.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og medlem av redaksjonskomiteen under Arbeiderpartiets landsmøte.   Foto: Christine Schefte

- Det er åpenbart at dagens ruspolitikk ikke fungerer. Jeg håper landsmøtet bidrar med en reform der vi kan møte rusavhengige med hjelp og ikke straff, sier Trøndelag AUFs nestleder Kristin Nybrodahl.