Her har SNO funnet spor etter ulovlig snøskuterkjøring

Det er ingen tvil om at folk kjører for å leke seg, mener naturoppsyn Ole Morten Sand.

Dette er registrert frikjøring gjort av snøskutere 11. april 2021.   Foto: SNO

Søndag dro Statens naturoppsyn til Ilfjellet i Midtre Gauldal for å undersøke om det var ulovlig snøskuterkjøring i området. De fant spor som tydet på det, men da de kom tilbake til parkeringsplassen ved Garli fikk de nok en dyster beskjed. Fem av dekkene på bilene og én henger var kuttet opp. Tilsynet endte med at de måtte tilkalle bilberging.