Ingen store byer har mindre smitte:

Nakstad skryter av trondhjemmerne

De oppsiktsvekkende lave smittetallene i Trondheim imponerer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Skryter: Espen Rostrup Nakstad skryter av trondhjemmerne etter nok en periode med oppsiktsvekkende lave smittetall: - Det er en bekreftelse på at folk i Trondheim har vært flinke til å følge smittevernråd i denne pandemien, skriver han til Adresseavisen.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

- Dette er et bevis på at lave smittetall i en kommune er den beste forutsetningen for å kunne fortsette å ha lave smittetall. Så det er en bekreftelse på at folk i Trondheim har vært flinke til å følge smittevernråd i denne pandemien.