- Tenk på det! Og så synes de det er rart at folk ikke vil være fosterforeldre

Inger Lande og John Herland har vært fosterforeldre i åtte år. De startet som fosterhjem i kommunal regi, men tok i neste runde et aktivt valg om å gå over til å bli et statlig fosterhjem. Forskjellen er stor, mener de.

Hjemme hos fosterforeldre Inger Lande og John Herland i Trondheim: - Å gi av mitt overskudd, min kjærlighet og min omsorg til et barn som trenger det, det finner jeg mye mening i. Det er flåsete sagt, men det er sant, sier John.  Foto: Christine Schefte

- Nå har vi mye mer rettigheter. Da vi var et kommunalt fosterhjem fikk vi en pott med penger, men det fulgte ikke med rettigheter som ferie, feriepenger, sykepenger eller pensjonspoeng, sier John.