- Jeg har jobbet i over 20 år i politiet og dette er nytt for meg

Politiet frykter at døddrukne ungdommer skal bli liggende uten å få hjelp. Nå har de en klar oppfordring til foreldrene.

Politiet er glade for at ungdommene er ute, men håper at de slipper å se altfor mange overstadige berusede mindreårige i området rundt Saupstad skileik.   Foto: VEGARD EGGEN

Torsdag la politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu ut et innlegg på Facebook-siden hvor de hadde et tydelig budskap til foreldre som har ungdommer i Trondheim. Politiet har merket seg at mange ungdommer samles på Saupstad skileik i Trondheim.