St. Olav til koronakommisjonen: - Dette skapte stor uro blant de ansatte

Ansatte ved St. Olavs hospital har vært redde for å bli smittet av pasienter, de har vært redde for å ta med smitte hjem og de har vært redde for å bringe smitte inn i sykehuset.

St. Olavs hospital har så langt behandlet rundt 90 covid-19-pasienter på infeksjonsposten og 14 på intensivavdelingen.  Foto: Mariann Dybdahl

Det kommer frem i St. Olavs hospitals redegjørelse til koronakommisjonen.