Politiet mente Baba lignet på en ungdom som solgte hasj

 - Politilederne lever i en fantasiverden hvis de tror det ikke foregår forskjellsbehandling i Trøndelag, sier Baba Danyagiri.

Ifølge Baba Danyagiri er en «snakkis» i minoritetsmiljøet i byen at man må regne med å bli stanset om man kjører i en dyr bil.   Foto: Christine Schefte

Torsdag ble det kjent at politiet er felt i Diskrimineringsnemnda. «Trøndelag politidistrikt diskriminerer Awon Amidu på grunn av etnisitet» konkluderer nemnda med.