Åpner for flere tog til Sverige. Nå rustes Meråkerbanen opp som aldri før

Koronakrisen stoppet togene på Meråkerbanen, men fra desember i år kommer trolig sju nye togavganger i uken på banen.

Koronastopp på Meråkerbanen har gjort at Bane Nor har kunnet jobbe effektivt, forteller Stine Wist, som er prosjektsjef for elektrifisering og banesjef Geir Revdahl., her fotografert i Trondheim  Foto: Terje Svaan

De kommer i tillegg til de to daglige avgangene som har gått til og fra Sverige.