Etterslep på starten av året vekker uro:

Mer trøbbel for gigantisk IT-prosjekt - henger etter skjema

Ledelsen ved St. Olav er urolig for framdrifta i «Helseplattformen», og frykter løsningen som skal revolusjonere Helse-Trøndelag blir dårligere enn først ventet når systemet rulles ut neste vår.

STARTES HER: DEt er her, på St.Olavs Hospital, at Helseplattformen rulles ut først. Samtidig innføres prosjektet i Trondheim kommune. Det skal skje 30. april neste år.   Foto: Mariann Dybdahl

Norges største IT-prosjekt, Helseplattformen, skulle egentlig innføres allerede i høst ved St. Olavs hospital, men ble utsatt til våren 2022 etter forsinkelser.