Dette er alternativene for sykkel-løsning i Byåsveien

Trøndelag fylkeskommune vil komme med en anbefaling etter sommeren. Fire av fem alternativer som utredes innebærer kjørefeltkutt for busser og biler.

KJØREFELTKUTT: I dag har Byåsveien to kjørefelt i begge retninger mellom Ila og Fridjof Nansens veg. Nå kan det bli aktuelt med kjørefeltkutt.  Foto: Martin Andersen

Trøndelag fylkeskommune utreder i disse dager såkalte strekningstiltak i Byåsveien i Trondheim.