Hun ba om fritak fra bystyret, men fikk nei: - Jeg er glad

En fritakssøknad fra Høyres Stine Hostad skapte debatt i bystyret onsdag. Hostad ber om fritak fordi hun mener hun ikke kan kombinere jobben med å sitte i bystyret.

Stine Hostad (H)  Foto: Morten Antonsen

Fritakssøknaden endte i en debatt om kommunens etiske retningslinjer.