Trondheim har kartlagt 92 trafikkfeller:

Krever fartsgrense på 30 km/t ved alle skoler i Trondheim

Rett utenfor Singsaker skole kjører det 6000 biler i døgnet. Og mange kjører fort. Det vil MDG gjøre noe med.

Singsaker skole: Krysset Jonsvannsvegen-Eidsvolls gate er travel og trafikkert av busser, biler, fotgjengere og syklister. Dette er skolevegen til mange av elevene på Singsaker skole som ligger rett inntil krysset på venstresida. MDG-politiker Ask Ibsen Lindal (t.v.) og Kenneth Stoltz fra trafikksikkerhetsutvalget på skolen er enige om at fartsgrensa må reduseres.  Foto: Richard Sagen

- Målet må være at alle foreldre skal kunne sende ungene sine trygt til skolen til fots eller på sykkel, sier MDG-politiker Ask Ibsen Lindal i Trondheim.