De ukjente supersmittekjedene bak tredje bølge:

Én reisende fra utlandet førte til om lag 700 smittede

To reisende, én av dem fra Øst-Europa, startet enorme smittekjeder som ble spredt til hele Norge. Genetiske analyser avslører minst 200 importer av muterte virus.

Genetiske analyser avslører at seks til åtte importerte, super-smittekjeder har spilt en svært viktig rolle i pandemiens tredje smittebølge i Norge.   Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Aftenposten

En uke eller to før jul kom en reisende til Norge. Vi vet ikke hvem han eller hun er, eller hvilket land vedkommende kom fra. Kanskje visste ikke vedkommende selv at han eller hun var bærer av et mutert virus.