Særegen smølalirype drept i vindkraftverk på Frøya

Denne rypa var fortsatt i live da den ble funnet ved en av turbinene i vindkraftverket på Frøya.

Ei smølalirype, en art som er særegen for øyer langs Trøndelagskysten og Nordmøre, funnet skadet ved en vindturbin på Frøya.   Foto: Jan-Egil Eilertsen

Jan-Egil Eilertsen som fant den, forteller at fuglen hadde fått slått av ene vingen, og at han avlivet rypa på stedet.