- Det hjalp ikke. Han lo like mye som vi gjorde

Totalt seks førere fikk bruksforbud på grunn av avrenning fra lasten.

En av førerne begynte å pakke full bakdøra med snø for å få stanset avrenninga.   Foto: Statens vegvesen

Torsdag kveld hadde Statens vegvesen kontroll på Berkåk. Under kontrollen ble det kontrollert både tunge og lette kjøretøy.