Kvinnelige prester i Nidaros blir hetset på jobb

Det er spesielt de yngre kvinnelige prestene som opplever uønskede hendelser.

Biskop Herborg Finnset tar på seg ansvaret for å ordne opp i arbeidsmiljøet til kvinnelige prester i bispedømme.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Fire av ti kvinnelige prester i Nidaros bispedømme har opplevd uønskede hendelser fordi de er kvinner.