Tilsynssak mot Melhus kommune: - Stor risiko for pasientsikkerheten

I mars lå det 2000 ubehandlede prøvesvar på legesenteret: - Potensielt kunne det finnes alvorlige svar på prøver som ikke var gjennomgått, sier fylkeslege Jan Vaage.

Fylkeslege Jan Vaage er bekymret for fastlegeordningen i Melhus kommune. Nå har Statsforvalteren opprettet tilsynssak.  Foto: Espen Bakken

I april varslet Statsforvalteren tilsyn mot Melhus kommune, etter at en mengde prøvesvar, epikriser, billedundersøkelser og annet ikke har blitt vurdert for videre behandlingstiltak. Det har heller ikke blitt gitt informasjon til de pasientene det gjelder.