Sintef har forsket på bruken av elsparkesykler: Slik påvirker de Trondheim

Hvor mange ulykker vil elsparkesyklene i byen føre til, og hvordan påvirker de egentlig trafikken?

Voi og Tier er to av de fire aktørene som driver utleie av elsparkesykler i Trondheim i dag.  Foto: Sindre Vartdal

På oppdrag fra Statens vegvesen har Sintef utviklet en kalkulator som skal svare på akkurat det, og en rekke andre spørsmål om hvilke effekter elsparkesyklene har på gatebildet.