- Det gnistret og smalt

- Det gnistret og smalt rundt oss, forteller Ellen Slind.

Ute på tur ble hun og moren vitne til lastebilen som rev ned høyspentledninger og forårsaket strømbrudd i Malvik.