I dag kommer dommen om Astra Zeneca-vaksinene – vanskelige spørsmål skaper splid i utvalget

Helseminister Bent Høie venter på råd om koronavaksinen fra Astra Zeneca bør tilbys i Norge. Mye tyder på at han får en innstilling som planlagt. Men ekspertene er uenige på viktige punkt.

Lars Vorland leder ekspertgruppen som skal gi helseministeren råd om Astra Zeneca-vaksinen i dag. Han har ingen lett jobb. På flere punkt er ikke ekspertene enige.   Foto: Heiko Junge / NTB

I mars ble det klart at Norge midlertidig stanser bruken av koronavaksinen fra Astra Zeneca. Årsaken var flere alvorlige blodpropptilfeller som ble sett i sammenheng med vaksinen.