- Det er mange ungdommer som er alvorlig syke nå. Dette er en situasjon vi ikke har vært i før

Det siste halve året har det vært en dramatisk økning i antallet barn, unge og unge voksne som søker psykiatrisk helsehjelp ved St. Olavs hospital.

- Vi er spent på hvordan det blir fremover. Det kan komme flere bølger, sier overlege Jannicke Westgaard ved BUP Nidarø. Hun og hennes kolleger opplever nå et massivt trykk av barn og unge som trenger hjelp.  Foto: Rune Petter Ness

- Dette er en alvorlig situasjon. Mange er hjelpetrengende, og inntrykket er også at de som henvises nå har en høyere belastning av symptomer, sier Gunn Karin Helle, overlege og psykiater ved Tiller DPS.