Ocean Space Centre og nabokritikken:

- Vi vil være gode naboer, men Ocean Space må ligge på Tyholt

Hypotetisk spørsmål om Ocean Space Centre skal ligge et annet sted enn på Tyholt, sier mennene bak gigantprosjektet. - Vi har vært her siden 1939.

Her kommer bassengbygget: Prosjektleder for byggeprosjektet i Statsbygg, Simen Bakken (t.h.) forklarer hvor de ulike byggene skal stå. Sintef Ocean-sjef Vegar Johansen står helt til venstre. I midten dekan Olav Bolland, NTNU. De to siste representerer eierne og brukerne av det enorme havteknologiske senteret som er under planlegging.  Foto: Terje Svaan

På Tyholt i Trondheim har det kommet opp oransje merkestolper. De viser yttergrensene for gigantbygningene som er under planlegging ved Tyholttårnet. Der dagens marintekniske senter holder til, vil NTNU og Sintef bygge Ocean Space Centre og ha plass til svære forskningsbasseng, laboratorier, kontor og undervisningsbygg.