Streiken kan ramme karaktersetting: - Dette kan få alvorlige følger for elevene

Flere tiendeklassinger i Trondheim står i fare for at januarkarakteren kommer på vitnemålet. Begge parter i konflikten jobber for å unngå dette.

Fridtjof Hjertaas, May Britt Aas, Tina Alexandersen Solvang, Maria Mjønes, Camilla Iren Berg og Elisabeth Sveen er streikevakter ved Blussuvoll skole hvor41 lærere er i streik.  Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

  • Lærere ved ungdomsskolene Blussuvoll skole, Charlottenlund ungdomsskole, Lade skole og Markaplassen skole er tatt ut i streik.

Om det fortsatt er konflikt i neste uke, vil avgangselevene ved disse skolene bli rammet hardt.