Ferdig med å restaurere myr i Ørland:

Grunneier Terje Knutsen tar grep mot klimakrisen

Det er lenge siden Terje Knutsen kunne skvise ut så mye vann av torvmosen på myra han er medeier i. Men snart skal myra på Ørlandet igjen bære sitt navn med rette – Vassmyra.

Det har vært rundt 20 torvuttak for brensel på Vassmyra i Ørland hvor Terje Knutsen er en av grunneierne. Snart skal myra bli nesten like våt som før.  Foto: Richard Sagen

Fire menn trasker rundt i Vassmyra, ikke langt fra Opphaug og like ved Rusasetvatnet.