- Bra at det har kommet opp gjerde - det er fulle folk her om kvelden

I mai kom det opp et gjerde på Grillstad. Det skal gjøre det vanskeligere å hoppe i kanalen.

Bra med gjerde: Vanja Våge og Austeja Kuselianskaite tror det er bra med gjerde langs bryggekanten. De forteller det er fulle folk der om kvelden og tror gjerdet hindrer folk å dette uti.   Foto: Christine Schefte

Gjerdet hindrer ikke folk å bade. Folk hopper fra de to bruene over kanalen og fra åpninger i gjerdet der det er plassert badestiger.