Politiet i Trondheim: - Bør kanskje ikke straffe folk som bryter de mest inngripende tiltakene

Riksadvokaten mener at de mest inngripende koronatiltakene kan være i konflikt med menneskerettigheter.

Stasjonssjef ved Sentrum Politistasjon, Arve Nordtvedt, skal ha et møte medpåtale i Trøndelag politidistrikt for å finne ut hvordan de skal håndheve de nye forskriftene.   Foto: Michael Schult Ulriksen

Tirsdag ble det kjent at Riksadvokaten har revidert og forlenget de midlertidige direktivene for straffesaksbehandling fram til 1. desember 2021. Her pekes det på at håndhevelse av de mest inngripende smitteverntiltakene kan innebære rettighetskollisjoner med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og at straffebestemmelsene av den grunn bør tolkes innskrenkende.