- Sykehuset er godt forberedt på å håndtere et stort antall pasienter

Per nå er ikke beredskapen på St. Olav presset, men sykehuset følger smittesituasjonen nøye og har klare planer for hva de skal gjøre dersom situasjonen eskalerer.

Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad.  Foto: Mariann Dybdahl

- St. Olav har et relativt lavt antall pasienter med covid-19. Det er forventet at det kommer flere pasienter når smitten øker, men dagens situasjon krever ingen ekstraordinære tiltak, skriver fagdirektør Runa Heimstad i en e-post til Adresseavisen tirsdag ettermiddag.