Enighet om revidert budsjett:

Sikrer penger til utvidelse av E6 Sluppen

I avtalen om revidert nasjonalbudsjett mellom Fremskrittspartiet og regjeringen settes det av ytterligere 36 millioner kroner til E6 Sluppen i Trondheim. I tillegg stoppes delingen av Siva.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet har fått regjeringen med på å sette av ytterligere 36 millioner til E6 Sluppen og stoppe delingen av Siva i revidert nasjonalbudsjett.  Foto: Espen Bakken

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet peker på de to budsjettpostene som viktige for Trøndelag, i avtalen om revidert budsjett mellom Frp og regjeringen, som ble presentert søndag ettermiddag.