- Det er ikke til å stikke under stol at det også blant bønder finnes folk som ikke er bra. Men skal vi da utradere hele næringen?

Grisebøndene Birgit og Einar Myhr fra Skogn mener svinenæringen blir feil fremstilt. Nå oppfordrer de folk og politikere til å sjekke fakta, og ikke la seg styre av følelser.

Grisebonde Birgit Myhr har ansvaret for fødeavdelingen på gården. På grunn av frykt for MRSA-smitte og for kort tid til å skaffe helseattest, fikk ikke Adresseavisen være med inn i fjøset i Skogn.  Foto: LEIF ARNE HOLME

- Jeg blir forbannet på at det er noen bønder som ikke følger lover og regler. Så blir jeg enda mer forbannet på at det ikke er i nærheten av så ille som det blir fremstilt i media. Når de legger frem slike bilder vil vi aldri få en god diskusjon rundt dyrevelferd, sier Einar.