Mann i 70-årene dømt for gjentatte overgrep - jenta var ti år da ugjerningene startet

Det er ingen formildende omstendigheter, konkluderer Frostating lagmannsrett i dommen.

Ankesaken mot den overgrepstiltalte stjørdalingen gikk i Frostating lagmannsrett i slutten av mai. Nå er han dømt.  Foto: Pål E. Solberg

- Tiltaltes forklaring fremstår i stor grad som tilpasset og bagatelliserende og dels som et forsøk på å flytte ansvar over på et barn, heter det i fersk dom fra Frostating lagmannsrett.