LÆRERVANSKER

Lærerjobben er fortsatt ikke populær - slik forsvarer statsrådene seg

De skulle gjøre yrket mer attraktivt, men har regjeringen klart det? Halvparten av lærerne vil slutte og færre søker seg til jobben.

I artikkelserien «Lærervansker» har vi vist frem sider av yrket som gjør lærerrollen utfordrende. Vi har spurt skolestatsrådene om de hva de syns om jobben de har gjort for å løfte lærerne.