Varsler milliongebyr for forhold på skandalebyggeplass i Trondheim

Verken Statsbygg som byggherre eller entreprenøren Backe Trondheim AS har gjort nok for å ta vare på arbeiderne på byggeplassen i Elgesetergate, skriver Arbeidstilsynet.

På denne byggeplassen i Elgesetergate i Trondheim ble flere arbeidere eksponert for giftige og kreftfremkallende kjemikalier fra sterkt forurenset grunn. Forholdene var så alvorlige at Arbeidstilsynet mente det kunne være fare for liv og helse for arbeiderne i byggegropa.  Foto: Rune Petter Ness

I vinter måtte arbeidet stoppes fordi forurensingen i grunnen var så omfattende at flere arbeidere ble dårlige på jobb.