- Vi kan ikke gå inn i sommeren med en slik situasjon

Koronapandemien har ført til kritisk mangel på sykehjemsplasser i Trondheim. Nå klarer ikke kommunen å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet ved St. Olavs hospital.

Helt siden i høst har St. Olavs hospital hatt altfor mange utskrivningsklare pasienter liggende. De fleste venter på sykehjemsplass i Trondheim. Nå er sykehusdirektør Grethe Aasved bekymret for situasjonen.  Foto: Terje Svaan

- Jeg er svært bekymret. Vi er nødt til å løse dette nå, vi kan ikke gå inn i sommeren med en slik situasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.