Handikappede Jousif (21) og familien tapte saken mot Trondheim kommune

Familien hadde leid bolig fra Trondheim kommune i 20 år, da kontrakten ikke ble fornyet. Nå er saken avgjort i retten.

Jousif og familien har opprettet ny kontakt med kommunen, opplyser advokaten deres.   Foto: Christine Schefte

Mandag denne uka kom dommen i ankesaken for familien som har leid bolig gjennom kommunen siden 2001.