Hevder innleide har bodd «lite smittesikkert» - krever opprydding

Trange boforhold og for mye sosial kontakt mellom innleide ansatte med språkutfordringer, pekes på som en forklaring på smitteutbruddet ved Norsk Kylling i Støren. Nå krever kommunen at bemanningsbyrået tar grep.

Redusert: Norsk Kyllings fabrikklokale på Støren i Midtre Gauldal driver på minimumsbemanning, mens produksjonen av ferdigvarer er stengt ned. I Orkanger er fabrikken stengt ned helt.   Foto: Morten Antonsen

To fabrikklokaler er så godt som stengt ned, og over 200 ansatte er i karantene, etter smitteutbruddet i Midtre Gauldal. Smitteutbruddet, som i går talte 37 smittede siden 2.juni, omfatter i hovedsak ansatte på produksjonsbedriften Norsk Kylling.