Naboer til Ocean Space: - I sju år får vi anleggsbråk rett ved husveggen

Trondheimspolitikerne skal snart avgjøre reguleringsplanen for Ocean Space Centre på Tyholt. Disse naboene får anleggsarbeid på alle kanter.

De er naboer til Ocean Space og får anleggsarbeid noen meter fra husveggen i årevis framover. Tankbygningen til venstre skal rives og gressplenen blir anleggsvei.   Foto: Richard Sagen

Kringkastingsvegen blir inneklemt mellom riving, bygging og anleggstrafikk når NTNU og Sintef skal bygge Ocean Space Centre i Trondheim.