To aktører vil bygge hvert sitt hotell i Trondheims «nye» bydelssentrum

Falkenborgvegen i Trondheim ligger an til å bli et nytt bydelssentrum med ny skole, park, boliger og handel. To aktører vil også bygge hotell i området.

Hans Døsen Hoff og Realinvest AS har planer om dette 19 etasjer høye hotellet i Falkenborgvegen 37 og 39. Det kan bli en realitet dersom politikerne åpner for hotelldrift i området.  Foto: Link arkitektur

– Det er kanskje behov for ett hotell i dette området på Østsiden av byen. Det er ingen der fra før, men det er ikke nødvendigvis behov for to, sier gruppeleder Roar Aas i Trondheim Arbeiderparti.