- Dette er triste, men normale tall

På 19 av 49 kontrollerte kjøretøy rant lasten ut av lasterommet. Avrenning fra fisketransport er et stort problem, mener Statens vegvesen, og peker både på miljøforurensning og trafikksikkerhet.

Blodvann: Denne væsken, en blanding av smeltevann og fiskeblod, renner av vogntog langs veiene. Statens vegvesen mener noe må gjøres, og peker på at avrenningen både utgjør en fare for trafikken og potensielt kan være skadelig for miljøet.   Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen gjennomførte fredag og lørdag kontroll på Berkåk. Her ble et kjent problem tydeliggjort, nemlig avrenning fra fisketransport.