Starter gjenåpning av korona-stengt fabrikk: - Jeg er letta

Den smitteramma fabrikken til Norsk kylling på Støren får starte en gradvis gjenåpning. Men kommunen beholder ekstratiltak for innbyggerne.

Styreleder Ole Robert Reitan (t.v.) og administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken i Norsk Kylling. Her fra en tidligere anledning.  Foto: Håvard Jensen

Over 40 personer har testa positivt for korona i Midtre Gauldal siden 2. juni. Smitteutbruddet har særlig ramma ansatte ved kyllingfabrikken til Norsk kylling på Støren, som i forrige uke ble delvis nedstengt av kommunen.