Penger til restaurantbesøk for eldre:

- Trondheim kommune har ikke tid til å organisere det

I januar lyste regjeringen ut en tilskuddsordning for å få eldre hjemmeboende ut på restaurantbesøk. Nå har kommuner i Trøndelag fått tildelt 2,3 millioner kroner av de totalt 30 millionene.

Regjeringen byr på middag til hjemmeboende eldre over 65 år. Trondheim kommune har ikke tid til å organisere: - Hele poenget med denne ordningen er at man skal spille på lag med frivilligheten, sier Lønseth i Høyre.  Foto: Kristin Slotterøy

Statsforvalteren i Trøndelag kunne dele ut nesten 2,7 millioner kroner til hyggelige måltider for eldre. Kun 2,3 millioner er fordelt på ulike kommuner i fylket.