- Dette er ofte familiens store hemmelighet. Det er mye skam involvert

Forskningsprosjektet hadde satt en sluttdato, men så kom koronapandemien. Da forsto forskerne at de kunne sitte med unikt materiale.

Merete Berg Nesset, forskningsykepleier ved St. Olavs hospital avd. Brøset, mener de kan sitte med et unikt materiale i forbindelse med koronapandemien.   Foto: Terje Svaan

Da landet stengte ned 12. mars i fjor, var det flere som var bekymret for hva som egentlig skjedde innenfor husets fire vegger. Psykiatrisk sykepleier Merete Berg Nesset er forsker ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset. Hun er en av dem som håper å kunne gi noen svar etter hvert gjennom «Prosjekt høyrisiko».