Politiet i Trøndelag har aldri brukt mer ressurser på å etterforske familievoldssaker

Samtidig som bunken med mishandling i nære-saker vokser hos politiet, så fortsetter folk å ringe «sinnatelefonen» til Trondheim kommune.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt mener de har blitt bedre på å etterforske mishandling i nære relasjoner-saker.   Foto: Rune Petter Ness

Trøndelag politidistrikt hadde 561 registrerte familievoldssaker i 2020. Det var det høyeste antallet på fem år. Av disse var 326 kategorisert som mishandling i nære relasjoner.