Distriktsminister Linda Hofstad Helleland:

- Ikke politisk flertall for å omorganisere Siva

Både distriksminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Iselin Nybø bedyrer at omorganiseringen og nedleggelsen av Siva skal stilles i bero.

UTREDER: Distriktsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister bedyrer at det ikke satt i gang en prosess for nedleggelse av Siva. _ Siva bistår oss med utredninger, sier Nybø.  Foto: Svein Ove Ekornesvåg

- Regjeringen har ikke politisk flertall for å gå videre med dette. Nå skal Stortinget i stedet få en ny gjennomgang av hele det statlige virkemiddelapparatet, sier Hofstad Helleland.