- NRK-drift er uforenlig med bygging av Ocean Space

NRK frykter mange år med byggestøy på Tyholt. Byggingen av et gigantisk havforskningslaboratorium er uforenlig med statskanalens lydproduksjon.

Tyholtstøy: I et brev går NRKs regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen til frontalangrep på planene om en årelang byggeperiode for statskanalens nabo, havforskningssenteret Ocean Space Centre.   Foto: NRK

I et brev fra NRK som er sendt til Statsbygg og til Trondheim kommune, peker rikskringkasteren på at de er svært bekymret for at støy fra byggingen av forskningsanlegget Ocean Space Centre vil forstyrre lydproduksjonen som foregår på Tyholt. NRK peker i brevet også på at forslaget til reguleringsplan feilaktig legger til grunn at NRKs bebyggelse er mer motstandsdyktig mot støy enn det som er tilfellet.